Zysk i koszty związane z leasingiem

Leasing związany jest z dzierżawą środków, mogą to być także nieruchomości, samochody i maszyny stanowiące majątek firmy leasingowej. Firma leasingowa dzierżawi środki trwałe, które amortyzuje na czas trwania umowy. Amortyzacja środków trwałych w leasingu operacyjnym leży po stronie finansującego. Finansującym nazywa się firmę leasingową, a korzystającym – przedsiębiorce, który podpisuje umowę na leasing. Natomiast w leasingu finansowym amortyzacja należy opłat korzystającego. Jeśli chodzi o to, co przedsiębiorca wpisuje w koszty uzyskania przychodu to są to w leasingu operacyjnym: raty leasingowe, opłata wstępna. Jeśli chodzi o leasing finansowy to w tym przypadku do kosztów wpisuje się odpisy amortyzacyjne, odsetkową część rat leasingowych. Jak widać, obie formy leasingu różnią się od siebie, dlatego każdy przedsiębiorca powinien zrobić symulacje przedstawiające zachowanie firmy po wzięciu umowy na leasing operacyjny oraz po wzięciu leasingu finansowego. To da jasny obraz tego, które rozwiązanie jest lepsze.

Czym jest amortyzacja

Przedmioty, które obejmuje leasing z czasem tracą na swojej wartości w wyniku ich wykorzystywania, eksploatowania. Amortyzacja jest z punktu wiedzenia rachunkowości odwzorowaniem utraty wartości środka trwałego. W leasingu operacyjnym koszty, które ponosi leasingobiorca związane są z opłatami wstępnymi, ratami, odsetkami. W leasingu finansowym opłaty, które ponosi korzystający stanowią przychód finansującego i przychód korzystającego w części odsetkowej.

Mam do tego pełne prawo

Po upływie okresu umowy leasingu, strony mogą rozporządzać środkiem trwałym na różne sposoby. Prawo do przedmiotu można przenieść na osobę trzecią, po wypłaceniu korzystającemu tak zwanego odstępnego. Może również być przeniesienie prawa na mocy wykupu środka trwałego przez korzystającego do dotychczas leasingobiorcy. W wyniku rozliczenia amortyzacji zarówno w leasingu finansowym jak i w leasingu operacyjnym zanikają różnice podatkowe między tymi umowami leasingowymi. Warto tutaj nadmienić, że kwota odstępnego występuje tylko i wyłącznie w przypadku leasingu operacyjnego. W trakcie trwania umowy na leasing finansowy korzystający musi bowiem zamortyzować całą wartość środka trwałego – dlatego po zakończeniu umowy po prostu staje się jedynym, pełnoprawnym właścicielem środka trwałego.

O leasingu

Na początku należy wytłumaczyć czym w ogóle jest leasing. To umowa pisemna, którą zawierają między sobą firma leasingowa wraz z klientem leasingowym, który prowadzi własną działalność gospodarczą. Co prawda istnieje także leasing maszyn konsumencki, który przeznaczony jest dla osób nie prowadzących własnych firm. Nie jest to jednak w żaden sposób spopularyzowana forma finansowania, przez co bardzo niewiele firm ma je w swoich ofertach. Można więc śmiało założyć, że leasing przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców. I tak każdy z nich ma do wyboru leasing finansowy i operacyjny. Pierwszy jest mniej popularny i nie promuje się go w mediach. Na drugi z kolei zawiera się ponad siedemdziesiąt procent wszystkich umów leasingowych. Jeśli chodzi o finansowy to nie ma wykupu, w trakcie umowy spłacamy całość i w koszty wpisujemy odpisy amortyzacyjne, odsetki ratalne. Podatek VAT płaci się od całej kwoty po podpisaniu umowy. W operacyjnym w koszty wpisuje się część kapitałową i odsetkową rat leasingowych oraz opłatę inicjalną. VAT płaci się od każdej umowy oddzielnie. Istnieje wykup, gdyż w trakcie umowy trzeba spłacić minimum czterdzieści procent – resztę stanowi wykup, który trzeba spłacić jeśli chce się zostać wyłącznym właścicielem środka trwałego po zakończeniu umowy.

Co leasingować

Oczywiście nikomu nie trzeba przypominać, że najbardziej popularne od początku istnienia leasingu w kraju są samochody do trzech i pół tony. Skupmy się jednak na maszynach i urządzeniach, które w ostatnich latach zyskały olbrzymią popularność i w roku 2016 były bardzo blisko zrównania się z samochodami osobowymi. Co więc najczęściej się leasinguje? Szczególnie finansowanie upodobały sobie firmy budowlane, które w ten sposób pozyskują najróżniejsze maszyny. Bardzo popularny leasing jest także pośród dentystów, którzy w ten sposób wyposażają całe gabinety dentystyczne. Jednak najbardziej popularny leasing maszyn i urządzeń jest z pewnością w branży poligraficznej, która w ten sposób wyposaża ogromną ilość punktów stacjonarnych na terenie całego kraju. Jak widać, warto się leasingiem zainteresować.

Wzrost popularności leasingu w kraju

Wiele minionych lat zostało zupełnie pochłoniętych przez dział leasingowy. Z ochotą zawierają go klienci, zaczynając od ludzi posiadających 1-os. działalności gospodarcze aż po wielkie przedsiębiorstwa. Bez wątpienia, miara tego leasingu jest stanowczo inna. Właściciel ze swoją działalnością będzie finansować np. 1 samochód osobowy na potrzeby swojej działalności, natomiast duża firma podpisze w leasing samochodów sopot sporą grupę samochodów, które da własnym pracownikom i pozostałym ludziom zarządu. Jak więc wygląda takie finansowanie? Firma, która jest zaciekawiona otrzymaniem jakiegoś sprzętu na mocy leasingu zgłasza się do określonej działalności finansowej z zapytaniem o kontakt. W zależności od przedsiębiorstwa, inicjalną decyzję do spółki z różnymi kalkulacjami może przedsiębiorca uzyskać ledwie w kilka minut. Gdy przedsiębiorcy warunki odpowiadają to koniecznie musi przekazać dodatkowe papiery, w oparciu o które ustalana będzie ostateczna decyzja finansowa. Gdy wszystko przejdzie pozytywnie, można przystąpić do podpisania umowy. Wszyscy przedsiębiorcy mają wybór między finansowaniem operacyjnym a także finansowym. Możliwości te będą różne stąd trzeba je dokładniej poznać.

Najpopularniejsze opcje leasingu

Jak już na wstępie zostało powiedziane każdy leasingobiorca posiada opcje. Leasing operacyjny cechuje się faktem, iż istnieje w nim wykup oraz w okresie trwania umowy leasingowej obowiązkiem jest uiścić należność równą amortyzacji czterdziestu procent ceny środka trwałego. Na tym właśnie polega leasing najniższej raty, zaprojektowany dla leasingobiorców, którzy nie są zaciekawieni wykupem przedmiotu, a okresową jego zmianą na nowe bądź inne przedmioty po zawarciu następnych umów leasingowych. Działa też przeciwność małej raty, a więc finansowanie znaczącej raty, w jakim leasingobiorca stara się pokryć bardzo dużo, aby wykup był najmniejszy możliwy. Jeśli natomiast przedstawiamy leasing finansowy to w tym wypadku w trakcie obowiązywania porozumienia leasingowego uiszcza się całkowitą kwotę przedmiotu i nie istnieje tu wykup. Po ukończonej umowie, bez innych płatności, leasingobiorca zostaje jedynym, całkowitym właścicielem sprzętu. Obie podejścia leasingu mają własne minusy a także plusy, dlatego również najbardziej optymalnym wyjściem będzie przyrównanie każdej opcji do własnej firmy i dopiero po tym przestudiowaniu wybór zdecydowanie dla niej odpowiedniego.

Kilka słów o kwestii finansowania

Na Pewno mnóstwo osób posiadających firmy główkuje nad faktem, czy istnieje możliwość by pozyskać niezbędne przedmioty do swojej firmy nie skutkują utratą całej gotówki. Za przykład weźmy auto do 3.5 tony. Praktycznie wszystkie działalności wymagają auta, które pozwoli na podróżowanie do klientów oraz wykonać różne istotne zobowiązania. Samochód niestety do tanich zakupów nie należy. Zacznijmy od tego, iż, nawet auto niskiej klasy będzie zobowiązaniem ok. sześćdziesięciu tys. zł.. Wielu samozatrudnionych nie może pozwolić sobie na opłacenie tej kwoty i stąd analizują alternatywnych sposobów. Świetnym, jak również szalenie w obecnych czasach rozchwytywanym wyborem będzie leasing. Zawrzeć go ma możliwość prawie każdy przedsiębiorca. Dzięki wielkiemu wystrzeleniu renomy takiego rozwiązania, firmy finansowe prześcigają się w coraz to atrakcyjniejszych ofertach jak i obniżaniu do min. wymogów, za sprawą czego również spółka, które chwile wcześniej zaczęło funkcjonowanie może z dobrym skutkiem starać się o pozyskanie umowy na leasing. Naturalnie, musimy uwzględniać to, że warunki takiej umowy na leasing samochodów wrocław nie mogą być tak dobre jak dla przedsiębiorstwa, które w kraju istnieje od lat i wypracowało bezpieczną pozycję. Pomimo wszystko jest to dobra oferta, analizując fakt, iż z tak niewielkim stażem nie będzie szans na wzięcie kredytowania.

Co przemawia za a co nie

Zacznijmy więc do określenia za i przeciw umów finansowych. Rozpocznijmy od plusów. Na początku, decydując się na leasing operacyjny w koszty prowadzenia działalności gospodarczej zamieszczamy wszelkie raty finansowe wraz z zapłatą inicjalną. To zapewnia szansę na spore obniżenie podatku dochodowego. Jeśli chodzi o podatek VAT to płacony jest on od każdej raty oraz w zależności od procentu wykorzystywania przedmiotu w przedsiębiorstwie można odliczyć różny %. Niewątpliwą zaletą będzie również fakt, że przedmiot dostajemy po znacznie mniejszym czasie- bywa tak, iż całkowita sprawa finansowa zakończy się w okresie tygodnia. Można więc praktycznie od razu rozpocząć zarabianie przy użyciu nowego przedmiotu. Jako przeciw z pewnością ma się prawo zaliczyć to, iż jest możliwość pojawić się parę dodatkowych opłat, jak np. przy leasingowaniu samochodu do 3.5 tony w wystąpieniu kontroli policji firma finansowa ma konieczność ujawnić dane o kliencie leasingowym i za taką aktywność przekaże fakturę.

Parę informacji

Rozpocznijmy od tego, iż jest to metoda finansowania, która w czasie zeszłych kilku lat wybiła się na wielką wielkość. Z leasingu korzystać mają szansę ludzie posiadające swoje działalności gospodarcze, a także ludzie bez firm. W tym drugim stanie leasingowanie określa się określeniem finansowania konsumenckiego i w kraju nie będzie zbyt spopularyzowane, dlatego skoncentrujemy się na leasingu dla osób z firmami. Trzeba tylko wpisać w Google np. „leasing kraków”, po to by dostać ogrom ogłoszeń od różnych spółek. I tu początkowa uwaga. O wiele bezpieczniejszym oraz korzystniejszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie usług spółek, które długim działaniem na rynku wyrobiły sobie opinie i nie są niewiadomymi firmami krzak. Oczywiście, to nie eleminuje klienta leasingowego z dokładnego przeczytania usługi a także warunków leasingowania. Najlepszym rozwiązaniem jest porównanie ofert sporej liczby leasingodawców oraz późniejsze dobór najlepszej. Leasingować można maszyny, urządzenia, pojazdy transportowe, samochody, specjalistyczne, nieruchomości a także wiele innych. Nawet gdy czegoś nie ma w ofercie to bez problemu po porozumieniu się z reprezentantem określonej firmy finansującej zostanie przygotowana oferta leasingowa.

O co chodzi z tym leasingiem

Mówiąc najprościej to finansowanie przedmiotów. Po zawarciu umowy leasingowej spółka leasingowa przekazuje do korzystania wybrany przedmiot leasingobiorcy. Ten na zasadach porozumienia zobowiązuje się do dokonywania terminowych spłat ratalnych i do honorowania wszystkich postanowień porozumienia leasingowego. Mowa tutaj o wszystkich limitach oraz obowiązku używania finansowanego przedmiotu w zgodzie z jego zasadami. W sytuacji leasingowania samochodu osobowego, konieczne może być oznajmienie firmie leasingowej możliwego wyjazdu tym autem poza granice kraju. Trzeba także wziąć pod uwagę występujące obciążenia, których nie dostrzeżemy na początku. Przykładowo prawdopodobna jest opłata za przewóz finansowanego sprzętu w umówione miejsce. Zależnie od tego, którą opcję leasingowania się wybierze, po skończeniu porozumienia albo otrzymujemy z automatu bez dodatkowych kosztów sprzęt na stałe (finansowy leasing) lub musimy uiścić wartość wykupu (operacyjny leasing). Jeśli jej nie spłacimy, leasingowany środek trwały będzie musiał zostać oddany do przedsiębiorstwa leasingowego.

Leasingowanie aut

Na początku trzeba zacząć od informacji, że to właśnie auta od niemalże początku istnienia finansowania leasingowego stały się najchętniej wybieranymi sprzętami. Bez dwóch zdań ogromny wpływ na tę sytuację mają świetne warunki finansowania oraz sytuacja, że leasing samochodów mają okazję wziąć działalności gospodarcze wszystkich wielkości. Przedsiębiorcy mający samodzielną działalność gospodarczą leasingują dla siebie auta służbowe, dzięki czemu bez najmniejszych problemów będą w stanie dojechać do swoich klientów. Duże firmy finansują z kolei całe floty samochodów, które później służą sprzedawcom oraz pozostałym pracownikom (w tym przypadku częściej w celu reprezentacyjnym – np. dla osób z zarządu oraz dyrektorów wybranych placówek). Tutaj warto również wspomnieć, iż nie wyłącznie leasingiem aut rynek stoi. Bardzo często na leasing bierze się również maszyny oraz urządzenia (co więcej, w roku 2016 pod względem dochodów dla firm leasingowych zrównały się one niemalże z samochodami do trzech i pół tony). Bardzo często leasing pojazdów zawierany jest w branży przewozowej oraz transportowej. Właśnie w taki sposób zarządy firm transportowych dopełniają własne tabory samochodów.

finansowy czy operacyjny?

Dla zainteresowanych na pewno szalenie ważną kwestią będą porady o rodzajach leasingowania. Istnieje leasing operacyjny jak również leasing finansowy. Ten pierwszy jest zdecydowanie bardziej spopularyzowany, zawiera się na niego niemalże siedemdziesiąt % wszelkich umów leasingowych. Zawdzięcza to z mniej obciążających dla wielu klientów warunków i znacznej samochód leasingpromocji właśnie tego rozwiązania w telewizji. Przedstawmy więc jego części najistotniejsze. Na start, w koszty prowadzenia działalności gospodarczej dopisuje się opłaty leasingowe (część kapitałową i odsetkową) oraz wpłatę inicjalną. To daje szanse znacznego obniżenia zaliczek podatku. Jeśli natomiast chodzi o podatku VAT to opłaca się go od wszystkich rat osobno, co pozwala na oszczędzenie zawartości portfela. Zależnie od tego, jak wykorzystuje się finansowany przedmiot, ma się prawo odliczyć aż do 100 procent podatku VAT. Trzeba wspomnieć, iż w takiej formie leasingowania funkcjonuje wykup. W czasie trwania umowy należy pokryć min. 40 % wartości przedmiotu. Zazwyczaj jest to więcej i reszta wartości będzie kwotą wykupu.

Szybki i prosty leasing

Obecnie w kraju

Leasingowanie samochodów jest obecnie najpopularniejszym sposobem na ich pozyskanie do firmy. A jak wiadomo, w przedsiębiorstwie niezbędne jest auto. Pozwala na komfortowy i możliwy w każdej chwili transport do i od klienta, a także na załatwienie szeregu najróżniejszych spraw biznesowych, które w przeciwnym razie mogłyby zająć o wiele więcej czasu i być problematyczne do wykonania. Oczywiście, leasing to nie jedyny sposób na finansowanie. Drugim jest kredyt, który jednak ma o wiele większe wymagania i z pewnością same procedury kredytowe zajmą wiele czasu, a na końcu może okazać się, że firma nie spełniła wymagań i nie ma szans na kredyt. Nie da się ukryć, że obecnie leasing przeżywa wielki boom. Trwa on od dobrych kilku lat i nic nie zapowiada, aby w najbliższym czasie miało się cokolwiek zmienić w tym temacie. Formalności ograniczone do minimum, bardzo niskie wymagania, które spełnią nawet niedawno powstałe firmy to jedne z największych zalet. Niewątpliwym plusem jest także czas, który przedsiębiorca oszczędza. Cały proces od udania się do siedziby leasingowej aż po otrzymanie nowego środka trwałego w użytkowanie może zostać zakończony nawet w kilka dni. Sama decyzja leasingowa o tym, czy dany klient nadaje się na klienta leasingowego może zostać wystawiona nawet w kilka minut.

Jaki leasing wybrać

Każdy przedsiębiorca ma do wyboru albo leasing finansowy albo operacyjny. Oczywiście ten drugi jest zdecydowanie bardziej popularny głównie za sprawą tego, że w trakcie umowy nie trzeba https://www.millennium-leasing.pl/spłacić całej wartości i przede wszystkim podatek VAT płaci się oddzielnie od każdej raty leasingowe, co bardzo wielu przedsiębiorców uważa za olbrzymią zaletę. Dlaczego? Ponieważ w leasingu finansowym podatek od całej kwoty leasingowej płaci się niemal od razu po podpisaniu umowy na leasing finansowy. Kwoty te mogą być całkiem wysokie, bo już dla auta kosztującego sto tysięcy brutto podatek wyniesie ponad dwadzieścia tysięcy, a wiele przedsiębiorstw po prostu nie ma tak dużej wolnej kwoty do wydania.

Leasing jest umową elastyczną

Leasing jest to takie wynajmowanie samochodów lub nieruchomości, które wymaga niewiele formalności i umowa może być tak elastyczna, że nie będzie obciążać finansowo leasingobiorcy, to znaczy być obciążeniem ponad jego możliwości. Podpisuje się ją na określoną ilość czasu, w ramach której klient zobowiązany jest do opłat ratalnych za środek trwały, który jest przez niego użytkowany. Trzeba również pamiętać o tym, że leasingowane przedmioty trzeba używać zgodnie z ich przeznaczeniem. Łatwiej jest uzyskać leasing niż kredyt. Przedmioty leasingowane należą do leasingobiorcy. Po wpłaceniu wykupnego – środek trwały staje się naszą własnością. Chyba, że umowa najmu mówi inaczej. Może też być w niej zapis, o przeniesieniu własności na inne osoby.

Wymagania, którym nie trudno sprostać

Leasing jest doskonałą propozycją nawet dla młodych przedsiębiorców, młodych nie w sensie wiekowym, ale w sensie istnienia jako firma. Banki gotowe są na leasingowanie przedsięwzięć z krótką metryką. Tym właścicielom firm zarejestrowanych od trzech miesięcy. Oczywiście, niedawno założone firmy nie mogą liczyć na tak atrakcyjne i korzystne warunki jak firmy, które na rynku są już od kilku lat i wypracowały sobie odpowiednią pozycję. Każda umowa jak już było wspomniane we wcześniejszym akapicie to umowa elastyczna, konstruowana pod konkretnego klienta. Sytuacja dla przykładu – klient X może być z niej zadowolony ze względu na ustalenia, odsetki, czas spłaty itd, a klient Y już nie, ponieważ prowadzi inną działalność i jego możliwości są także zupełnie inne. Ocena analityczna oby przedsiębiorców jest oceną wielce indywidualną.

Wniosek – na start

Wniosek o leasing jest pierwszym krokiem na drodze do podpisania umowy. A tak naprawdę pierwszym krokiem jest prześledzenie forów, na których wypowiadają się ci, którzy już wcześniej leasingbrali leasing i zadowoleni są z konkretnego leasingodawcy. Warto prześledzić także oferty bankowe. Wiele banków współpracuje z producentami maszyn, dealerami samochodowymi i innymi firmami, dzięki którym mogą nam oddać środki trwałe w leasing. Obecnie, decyzję leasingową od topowych firm można dostać już w kilka minut, gdyż korzystają oni z systemów stworzonych właśnie po to, by jak najszybciej odpowiedzieć klientowi o tym, czy może zostać leasingobiorcą.