Rehabilitacja – informacje

Rehabilitacja to inaczej zespół skomplikowanych działań, których celem jest walka z wszelkiego rodzaju defektami zdrowotnymi. Efektem końcowym w procesie rehabilitacji ma być doprowadzenie pacjenta do stanu jak najbardziej zbliżonego do pierwotnego, a więc przywrócenia maksymalnej i optymalnej funkcji zarówno w sferze psychicznej, jak i społecznej oraz fizycznej. Można więc śmiało uznać, że rehabilitacja Bródno to walka z niepełnosprawnościami. Nie jest to walka łatwa i z pewnością jest bardzo czasochłonna. Elementem kluczowym, dla osiągnięcia pożądanego celu jest po pierwsze nastawienie pacjenta – to oni muszą chcieć za wszelką cenę powrócić do stanu poprzedzającego chorobę, wypadek czy inne zdarzenie losowe. Celem rehabilitacji jest zapewnienie wszystkim niepełnosprawnym możliwie najbardziej godziwego życia, przydatności i bezpieczeństwa społecznego oraz poczucia zadowolenia z prowadzonego życia.

Dodatkowe informacje o rehabilitacji

Termin niepełnosprawności zaczął pojawiać się wraz z rozwojem medycyny. Dlaczego? Ponieważ w przeszłości mnóstwo chorób prowadziło do śmierci, jednak wraz z rozwojem medycyny stały się one albo w pełni uleczalne albo można je efektywnie spowalniać. Zazwyczaj konsekwencją po chorobie, wypadku, czy innym zdarzeniu losowym jest pozostawienie jakiegoś upośledzenia. Dla pacjenta będzie to zarówno błogosławieństwo jak i przekleństwo z tego powodu, że mimo iż dostaje drugą szansę na życie, to będzie to życie obarczone zupełnie nowymi problemami, wyrzeczeniami związanymi z chorobą, z którymi pacjent będzie musiał od teraz żyć. I z tego powodu postała rehabilitacja, dzięki której pacjenci mogą liczyć na maksymalnie zbliżone przywrócenie stanu zdrowia sprzed choroby, czy wypadku. Oczywiście, nie zawsze pełna rekonwalescencja będzie możliwa i w takich przypadkach rehabilitacja polega na zapewnieniu jak największego komfortu życia w nowej sytuacji.

Rehabilitacja – cele

Musi być przede wszystkim kompleksowa, nieprzerwana i rozpoczęta w jak najszybciej po chorobie, czy wypadku. Dzięki temu osoba poszkodowana ma możliwość szybszego powrotu do rehabilitacja tarchominżycia zawodowego, jak i rodzinnego. Rehabilitację można podzielić na leczniczą, zawodową i społeczną. Duży wpływ na jakość życia osoby poddawanej rehabilitacji mają jej stan zdrowia, zajmowana pozycja społeczna oraz zawodowa. W trakcie rehabilitacji specjaliści mają na celu poprawę jakości życia pacjenta nie tylko w odczuciu obiektywnym, lecz także subiektywnym. Celem rehabilitacji jest ograniczenie skutków zdarzenia losowego, przyspieszenie leczenia i pomoc w dostosowaniu się pacjenta do nowych warunków życia. Jedną z części składowych rehabilitacji jest rehabilitacja psychologiczna.